Nazwa pełna

AUTO SPECIAL SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000891162

NIP

6320000594

REGON

350547339

Adres siedziby

Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

1 kwietnia 2021 r.

Kapitał zakładowy

200 tys. zł

Kapitał wpłacony

200 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentowania spółki jest jeden ze wspólników, tj. Spółka pod firmą sobiesław zasada spółka akcyjna s. K. A. , samodzielnie, zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w krajowym rejestrze sądowym; Tj. Zarząd spółki zasada s. A. , będącej jedynym komplementariuszem uprawnionym do reprezentowania oraz prowadzenia spraw spółki sobiesław zasada spółka akcyjna s. K. A. Pozostali wspólnicy : sobiesław zasada, aleksandra zasada-chwist, artur chwist oraz daniel chwist- pozbawieni są prawa do reprezentowania spółki.

Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz

    wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komplementariusze
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021