Nazwa pełna

VISGRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000888434

NIP

7123415995

REGON

388393384

Adres siedziby

Bursaki 14, 20-150 Lublin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 marca 2021 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych spółki oraz podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 12 marca 2021 r.

  Wartość udziałów

  60 tys. zł

  Liczba udziałów

  120

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 marca 2021 r.

  Wartość udziałów

  40 tys. zł

  Liczba udziałów

  80

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

24,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021