Poprzednio

SATREVOLUTION GLOBAL

Nazwa pełna

SATREVOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000886551

NIP

8971889196

REGON

388297657

Adres siedziby

Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 marca 2021 r.

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

0 zł

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • Od

    05.10.2022

    Do

    15.04.2023

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do skłdania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarzadu działający łacznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020