Nazwa pełna

SOBIESŁAW ZASADA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000883188

NIP

7773096187

REGON

301034925

Adres siedziby

17, Bednary, 62-010 Pobiedziska, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

17 lutego 2021 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentowania spółki jest jeden ze wspólników, tj. Spółka pod firmą sobiesław zasada centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021