Nazwa pełna

SOBIESŁAW ZASADA AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000880911

NIP

6772338280

REGON

121131458

Adres siedziby

Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

29 stycznia 2021 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentowania spółki jest jeden ze wspólników, tj. Spółka pod firmą sobiesław zasada automotive spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, samodzielnie, zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w krajowym rejestrze sądowym.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1 tys. zł

2021 r.

398,9 zł

2018 r.

2 tys. zł

2017 r.

47,5 tys. zł

2016 r.

10,7 tys. zł

2015 r.

16,9 tys. zł

2014 r.

32,8 tys. zł

2013 r.

14,2 tys. zł

2012 r.

11,2 tys. zł

2011 r.

10,6 tys. zł

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2021
2022
10,6 tys. zł 11,2 tys. zł 14,2 tys. zł 32,8 tys. zł 16,9 tys. zł 10,7 tys. zł 47,5 tys. zł 2 tys. zł 398,9 zł 1 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021