Nazwa pełna

NIERUCHOMOŚCI POLSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000879605

NIP

5213637959

REGON

146328411

Adres siedziby

Jazgarzewska 11, 00-730 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 stycznia 2021 r.

Kapitał zakładowy

2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu samodzielnie lub prokurent samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego prezes zarządu samodzielnie, dwaj inni członkowie zarządu działający łącznie, członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021