Nazwa pełna

HYGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000854920

NIP

7010994508

REGON

386826956

Adres siedziby

Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 sierpnia 2020 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 21 sierpnia 2020 r.

  Wartość udziałów

  3,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  70

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 21 sierpnia 2020 r.

  Wartość udziałów

  1,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  30

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020