Poprzednio

ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW

Nazwa pełna

GRINEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000085091

NIP

8133039695

REGON

690680026

Adres siedziby

Przemysłowa 1, 35-105 Rzeszów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 stycznia 2002 r.

Kapitał zakładowy

2,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania społki, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: a) przy zarządzie jednoosobowym - prezes zarządu, lub dwóch prokurentów działających łącznie b) przy zarządzie wieloosobowym: prezes zarządu działajacy samodzielnie, dwaj członkowie zarządu działający łącznie, członek zarządu działający łącznie z prokurentem, członek zarządu działający łącznie z pełnomocnikiem lub dwóch prokurentów działających łącznie

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 11 lipca 2003 r.

  Wartość udziałów

  251,2 tys. zł

  Liczba udziałów

  182

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 listopada 2010 r.

  Wartość udziałów

  1,2 mln zł

  Liczba udziałów

  858

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 18 września 2014 r.

  ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • Od 15 stycznia 2018 r.

  ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • Od 26 lutego 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM

 • Od 1 lipca 2022 r.

  ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • Od 30 stycznia 2023 r.

  ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM

 • Od 17 kwietnia 2023 r.

  ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

14,8 tys. zł

2023 r.

1,4 mln zł

2022 r.

1,2 mln zł

2021 r.

5,5 mln zł

2020 r.

5,4 mln zł

2018 r.

22,2 tys. zł

2017 r.

2,7 tys. zł

2016 r.

35,8 tys. zł

2015 r.

28 tys. zł

2014 r.

616,9 tys. zł

2013 r.

2,5 tys. zł

2012 r.

20,4 tys. zł

2011 r.

2,3 tys. zł

2010 r.

4 tys. zł

2007 r.

3,5 tys. zł

2006 r.

2,6 tys. zł

2005 r.

867,9 zł

2005
2006
2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
867,9 zł 2,6 tys. zł 3,5 tys. zł 4 tys. zł 2,3 tys. zł 20,4 tys. zł 2,5 tys. zł 616,9 tys. zł 28 tys. zł 35,8 tys. zł 2,7 tys. zł 22,2 tys. zł 5,4 mln zł 5,5 mln zł 1,2 mln zł 1,4 mln zł 14,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

32 tys. zł

20,8 tys. zł

2007 - 2013

1

899,6 tys. zł

443,4 tys. zł

Łącznie

2

931,6 tys. zł

464,2 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2036 SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W RZESZOWIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001