Poprzednio

ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

32 tys. zł

20,8 tys. zł

2007 - 2013

1

899,6 tys. zł

443,4 tys. zł

Łącznie

2

931,6 tys. zł

464,2 tys. zł