Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 29 stycznia 2021 r.

Nazwa pełna

AMREST TRAUGUTTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000847788

NIP

8982257962

REGON

386129068

Adres siedziby

Powstańców Śląskich 15-17, 53-332 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 czerwca 2020 r.

Kapitał zakładowy

34 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy to do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020