Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000083592

NIP

5491705094

REGON

070837901

Adres siedziby

Zaborska 144, 32-600 Oświęcim, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 stycznia 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

21,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki, upoważnieni są w przypadku: 1) zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie 2) zarządu wieloosobowego - prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie, względnie jeden członek zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnik

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
  • 42502 udziały na łączną kwotę 21.251.000 zł

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

2,1 tys. zł

2020 r.

1,9 mln zł

2019 r.

32,3 tys. zł

2017 r.

379,2 tys. zł

2013 r.

5,2 tys. zł

2012 r.

986,4 tys. zł

2010 r.

325,7 tys. zł

2008 r.

12,7 tys. zł

2007 r.

3,9 tys. zł

2006 r.

635,8 zł

2005 r.

440 zł

2005
2006
2007
2008
2010
2012
2013
2017
2019
2020
2021
440 zł 635,8 zł 3,9 tys. zł 12,7 tys. zł 325,7 tys. zł 986,4 tys. zł 5,2 tys. zł 379,2 tys. zł 32,3 tys. zł 1,9 mln zł 2,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

1,3 mln zł

419 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3020 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY W BIELSKU-BIAŁEJ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1997