Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

2,1 tys. zł

2020 r.

1,9 mln zł

2019 r.

32,3 tys. zł

2017 r.

379,2 tys. zł

2013 r.

5,2 tys. zł

2012 r.

986,4 tys. zł

2010 r.

325,7 tys. zł

2008 r.

12,7 tys. zł

2007 r.

3,9 tys. zł

2006 r.

635,8 zł

2005 r.

440 zł

2005
2006
2007
2008
2010
2012
2013
2017
2019
2020
2021
440 zł 635,8 zł 3,9 tys. zł 12,7 tys. zł 325,7 tys. zł 986,4 tys. zł 5,2 tys. zł 379,2 tys. zł 32,3 tys. zł 1,9 mln zł 2,1 tys. zł