Nazwa pełna

SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000832118

NIP

1130004540

REGON

012009351

Adres siedziby

Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

28 lutego 2020 r.

Kapitał zakładowy

2,9 mln zł

Kapitał wpłacony

2,9 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje jeden z komplementariuszy, tj. Zasada spółka akcyjna, samodzielnie, zgodnie ze sposobem reprezentacji. Pozostali komplementariusze pozbawieni są prawa reprezentowania spółki.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz

    wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komplementariusze
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

710,1 tys. zł

2020 r.

102,5 tys. zł

2017 r.

852,6 tys. zł

2011 r.

1,8 tys. zł

2009 r.

4,9 tys. zł

2008 r.

10,4 tys. zł

2005 r.

2,1 tys. zł

2004 r.

963,4 zł

2004
2005
2008
2009
2011
2017
2020
2021
963,4 zł 2,1 tys. zł 10,4 tys. zł 4,9 tys. zł 1,8 tys. zł 852,6 tys. zł 102,5 tys. zł 710,1 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.ZASADA.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020