Nazwa pełna

FUNDACJA WOLNE SĄDY

KRS

0000829554

NIP

7010972487

REGON

385597360

Adres siedziby

Aleje Ujazdowskie 37 / 2, 00-540 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

17 lutego 2020 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji (reprezentacji fundacji), uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Zgromadzenie Fundatorów Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020