Nazwa pełna

FIT PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000811661

NIP

6762573306

REGON

384763482

Adres siedziby

Św. Filipa 23 / 4, 31-150 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 października 2019 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 31 października 2019 r.

  Wartość udziałów

  1,6 tys. zł

  Liczba udziałów

  31

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 31 października 2019 r.

  Wartość udziałów

  1,6 tys. zł

  Liczba udziałów

  32

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 31 października 2019 r.

  Wartość udziałów

  600 zł

  Liczba udziałów

  12

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 31 października 2019 r.

  Wartość udziałów

  1,3 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020