Poprzednio

URLAUBSZIEL POLEN

Nazwa pełna

ARTE CONSTRUCTION D. SURYNT SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000808782

NIP

5213879409

REGON

384621121

Adres siedziby

Widok 8, 00-023 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

15 października 2019 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest samodzielnie każdy komplementariusz.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 22 kwietnia 2024 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ.

  Wartość wkładu umówionego

  1.000,00 ZŁ.

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000,00 ZŁ.

  Wkład niepieniężny

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020