Poprzednio

POZNAŃSKA PALARNIA KAWY "ASTRA"

Nazwa pełna

ASTRA COFFEE AND MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000079956

NIP

7781005348

REGON

630237800

Adres siedziby

Kawowa 12, Starczanowo, 62-330 Nekla, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 lutego 2002 r.

Kapitał zakładowy

4,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

"Na wypadek zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem".

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

98,9 tys. zł

2022 r.

36,8 tys. zł

2021 r.

136,2 tys. zł

2020 r.

1,8 mln zł

2019 r.

94,8 tys. zł

2018 r.

139,4 tys. zł

2016 r.

4,9 mln zł

2015 r.

40,7 tys. zł

2014 r.

349,1 tys. zł

2013 r.

70,5 tys. zł

2012 r.

3,8 tys. zł

2012
2013
2014
2015
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3,8 tys. zł 70,5 tys. zł 349,1 tys. zł 40,7 tys. zł 4,9 mln zł 139,4 tys. zł 94,8 tys. zł 1,8 mln zł 136,2 tys. zł 36,8 tys. zł 98,9 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

16,5 mln zł

5,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8642 SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001