Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 2 września 2019 r.

Nazwa pełna

ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000079357

NIP

9591824245

REGON

260096530

Data rejestracji

14 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Warszawska 25 / 4, 25-512 Kielce, Polska

Cel działania

Podstawowym celem związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i aministracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także prowadzenie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, rynu pracy i przeciwdziałania bezrobociu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są: prezes zarządu działający jednoosobowo lub dwaj wiceprezesi zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY