Nazwa pełna

ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000079357

NIP

9591824245

REGON

260096530

Data rejestracji

14 stycznia 2002 r.

Data ostatniej zmiany

25 września 2018 r.

Adres siedziby

Warszawska 25 / 4, 25-512 Kielce, Polska

Cel działania

Podstawowym celem związku jest ochrona praw I reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy I aministracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także prowadzenie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, rynu pracy I przeciwdziałania bezrobociu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są: prezes zarządu działający jednoosobowo lub dwaj wiceprezesi zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY