Nazwa pełna

TT PLAST SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000792314

NIP

6831862210

REGON

356395014

Adres siedziby

476, Targowisko, 32-015 Kłaj, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 lipca 2019 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

3,6 mln zł

Kapitał wpłacony

3,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu spółki uprawniony jest: a) w przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie, b) w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu działających łącznie

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

29,2 mln zł

2018 r.

2,3 mln zł

2017 r.

761,8 tys. zł

2014 r.

659 tys. zł

2013 r.

2,5 mln zł

2012 r.

405 tys. zł

2009 r.

29,9 tys. zł

2009
2012
2013
2014
2017
2018
2019
29,9 tys. zł 405 tys. zł 2,5 mln zł 659 tys. zł 761,8 tys. zł 2,3 mln zł 29,2 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

86,9 mln zł

31,9 mln zł

Inne dane

Adres www

[email protected]

Adres e-mail

WWW.TTPLAST.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019