Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 5 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

44 PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000789681

NIP

5272895657

REGON

383560883

Adres siedziby

Chłodna 48 / 120, 00-872 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 czerwca 2019 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego członkowie zarządu upoważnieni są do samodzielnej reprezentacji spółki, z wyjątkiem czynności dotyczących rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej 200. 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) (w tym zobowiązujących lub upoważniających do ich dokonania), w przypadku których to czynności spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 5 czerwca 2019 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 5 czerwca 2019 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019