Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 10 września 2019 r.

Nazwa pełna

SPRINT PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000781637

NIP

7792505008

REGON

383089486

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Prusa 16, 62-300 Września, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Transport lądowy oraz transport rurociągowy

Przedmiot pozostałej działalności
 • Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

 • Działalność pocztowa i kurierska

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

 • Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

 • Edukacja

 • Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

 • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 10 września 2019 r.

  Wartość udziałów

  4.6 tys. zł

  Liczba udziałów

  92

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019