Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 11 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

REBOUTIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000781468

NIP

9512482484

REGON

383086542

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Prymasa Augusta Hlonda 4D / 36, 02-972 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Przedmiot pozostałej działalności
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

 • Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki, nabywania praw i zaciągania zobowiązań uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie w sprawach których przedmiotem jest rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości nieprzekraczającej 100. 000 zł (sto tysięcy złotych) netto. Powyżej tej kwoty spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie.

Wspólnicy
 • Od 11 kwietnia 2019 r.

  Wartość udziałów

  2.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 kwietnia 2019 r.

  Wartość udziałów

  2.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019