Nazwa pełna

REBOUTIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000781468

NIP

9512482484

REGON

383086542

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Data ostatniej zmiany

11 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Prymasa Augusta Hlonda 4D / 36, 02-972 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Przedmiot pozostałej działalności
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

 • Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki, nabywania praw I zaciągania zobowiązań uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie w sprawach których przedmiotem jest rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości nieprzekraczającej 100. 000 zł (sto tysięcy złotych) netto. Powyżej tej kwoty spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie.

Wspólnicy
 • Od 11 kwietnia 2019 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 kwietnia 2019 r.

  50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019