NJW

Nazwa pełna

NJW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000781282

NIP

9471999781

REGON

383091359

Data rejestracji

11 kwietnia 2019 r.

Data ostatniej zmiany

11 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Brukowa 24 / 30, 91-341 Łódź, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Transport drogowy towarów

Przedmiot pozostałej działalności
 • Naprawa I konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Handel hurtowy I detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 11 kwietnia 2019 r.

  99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49500,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Adres e-mail

NJWSPZOO@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019