Dane aktualne

Nazwa pełna

ANRIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 marca 2019 r.

KRS

0000774617

NIP

6793181429

REGON

382710079

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Kalwaryjska 69 / 9, 30-504 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Produkcja aparatury rozdzielczej I sterowniczej energii elektrycznej

 • Produkcja elektrycznych silników, prądnic I transformatorów

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

 • Działalność portali internetowych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

4 aktualne powiązania