Nazwa pełna

ERKADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000764918

NIP

7151942790

REGON

382175893

Adres siedziby

Osiedle Pom 8, Gościeradów-Folwark, 23-275 Gościeradów Ukazowy, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 stycznia 2019 r.

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz podpisywania umów w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 2 stycznia 2019 r.

  Wartość udziałów

  100 tys. zł

  Liczba udziałów

  1000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

11,8 mln zł

2022 r.

10,1 mln zł

2021 r.

13 mln zł

2020 r.

4 mln zł

2019 r.

110,6 tys. zł

2019
2020
2021
2022
2023
110,6 tys. zł 4 mln zł 13 mln zł 10,1 mln zł 11,8 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

6,2 mln zł

3 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.ERKADO.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019