Nazwa pełna

FUNDACJA SEMPER ADIUVENT

KRS

0000755728

NIP

1132986748

REGON

381700593

Adres siedziby

Serocka 3 / 25, 04-333 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

31 października 2018 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu fundacji składa prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób do składania oświadczeń w imieniu fundacji uprawniony jest prezes zarządu działający samodzielnie albo dwóch członków zarządu działający wspólnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018