Nazwa pełna

KOPALNIA WAPIENIA "CZATKOWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000073875

NIP

6751004131

REGON

351091315

Adres siedziby

Czatkowice Dolne 78, 32-065 Krzeszowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 grudnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

40,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

168,9 tys. zł

2021 r.

150,6 tys. zł

2020 r.

309,3 tys. zł

2019 r.

110,3 tys. zł

2018 r.

206,3 tys. zł

2017 r.

218,8 tys. zł

2016 r.

485,7 tys. zł

2013 r.

63,6 tys. zł

2008 r.

2,8 tys. zł

2005 r.

31,6 tys. zł

2005
2008
2013
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
31,6 tys. zł 2,8 tys. zł 63,6 tys. zł 485,7 tys. zł 218,8 tys. zł 206,3 tys. zł 110,3 tys. zł 309,3 tys. zł 150,6 tys. zł 168,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 6748 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001