Nazwa pełna

APARTAMENTY WISŁA MOUNTAIN RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000731708

NIP

5213826933

REGON

380208743

Adres siedziby

Widok 8, 00-023 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

11 maja 2018 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Czas, na jaki została utworzona organizacja

REALIZACJA INWESTYCJI OKREŚLONEJ W § 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz samodzielnie. Komplementariuszem jest apartamenty wisła mountain spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sposób reprezentacji komplementariusza: w przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego- dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem skład zarządu komplementariusza: dariusz syrunt prezes zarządu, kazimierz meissner wiceprezes zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 11 maja 2018 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  10.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  10.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 11 maja 2018 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  5.000.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  5.000.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 11 maja 2018 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  10.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  10.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 30 października 2019 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  10000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  2.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  8 000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018