Nazwa pełna

CHEMNOVATIC R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000729862

NIP

9462680749

REGON

380141252

Adres siedziby

Turystyczna 9, 20-207 Lublin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 maja 2018 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

300 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W zarządzie wieloosobowym, do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie, przy czym do rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego wartość 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie prezesa zarządu i wiceprezesa zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 8 maja 2018 r.

  Wartość udziałów

  150 tys. zł

  Liczba udziałów

  150

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 maja 2018 r.

  Wartość udziałów

  150 tys. zł

  Liczba udziałów

  150

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018