Poprzednio

MONOLITH VIDEO

Nazwa pełna

"MONOLITH VIDEO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

KRS

0000072946

NIP

5252123756

REGON

014981441

Adres siedziby

Aleja Zjednoczenia 36, 01-830 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 grudnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie lub prokurent samodzielnie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2013 r.

875,7 tys. zł

2009 r.

199,1 tys. zł

2007 r.

16,8 tys. zł

2006 r.

4,8 tys. zł

2006
2007
2009
2013
4,8 tys. zł 16,8 tys. zł 199,1 tys. zł 875,7 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 56697 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1999