Nazwa pełna

MODUS ENERGY ASSET 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000726644

NIP

5213821717

REGON

369921990

Adres siedziby

Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 kwietnia 2018 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest uprawniony do reprezentowania spółki samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • UPRAWNIENIA KONTROLNE WYNIKAJĄCE Z PEŁNIONEJ FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018