Poprzednio

REMONDIS SOSNOWIEC

Nazwa pełna

REMONDIS MPGO SOSNOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000723966

NIP

6443537541

REGON

369759791

Adres siedziby

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 11B, 41-203 Sosnowiec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 marca 2018 r.

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz podpisywania umów w imieniu spółki upoważnieni są: - w przypadku zarządu jednoosobowego - samodzielnie prezes zarzadu, w przypadku zarządu dwuosobowego wymagane jest współdziałanie członków zarządu albo jednego członka zarządu łacznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

3 sierpnia 2018 r.

DKK-129/2018

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 19 maja 2021 r.

    PROKURA ŁĄCZNA- DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PROKURENT JEST UPRAWNIONY DZIAŁAJĄC WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres www

WWW.REMONDIS.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018