Nazwa pełna

GREEN HUNTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000721322

NIP

9950249888

REGON

369593362

Adres siedziby

Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 lutego 2018 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

60 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu lub wiceprezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 28 lutego 2018 r.

  Wartość udziałów

  39 tys. zł

  Liczba udziałów

  780

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 lutego 2018 r.

  Wartość udziałów

  21 tys. zł

  Liczba udziałów

  420

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018