Nazwa pełna

ECOSERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000712770

NIP

6581986795

REGON

369199560

Adres siedziby

Kielecka 3I, Nieświń, 26-200 Końskie, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 stycznia 2018 r.

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu lub wiceprezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 9 stycznia 2018 r.

  Wartość udziałów

  4 tys. zł

  Liczba udziałów

  80

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 9 stycznia 2018 r.

  Wartość udziałów

  1 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 7 czerwca 2021 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

1 tys. zł

2020 r.

747,3 tys. zł

2019 r.

4,2 mln zł

2018 r.

11,6 tys. zł

2018
2019
2020
2021
11,6 tys. zł 4,2 mln zł 747,3 tys. zł 1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

9,3 mln zł

4,2 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

M.MARCZAK@ECOSERV.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018