SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS

0000071236

Numer NIP

8781543342

Numer REGON

871112658

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT

Kapitał zakładowy

178.7 tys.

ul. Dąbrowskiego 2

87-200 Wąbrzeźno

Polska

Działalność według PKD
 • 45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
 • 52, 24, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
 • 52, 29, C, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
 • 22, 21, Z, PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
 • 22, 22, Z, PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
 • 22, 23, Z, PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
 • 22, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
 • 52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
 • 82, 92, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
 • 82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
Wspólnicy
 • 317 (TRZYSTA SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.700,00 (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY SIEDEMSET) ZŁOTYCH
 • 1270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 127.000,00 ZŁOTYCH
Ten podmiot jest wspólnikiem w:
 • 266.926 (DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.692.600 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ MILIONÓW SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET) ZŁOTYCH