Dane aktualne

Nazwa pełna

TRANSGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 stycznia 2002 r.

KRS

0000071236

NIP

8781543342

REGON

871112658

Kapitał zakładowy

178.7 tys. zł

Adres siedziby

Dąbrowskiego 2, 87-200 Wąbrzeźno, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Transport drogowy towarów

Przedmiot pozostałej działalności
 • Konserwacja I naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Działalność pozostałych agencji transportowych

 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

 • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

 • Produkcja płyt, arkuszy, rur I kształtowników z tworzyw sztucznych

 • Działalność związana z pakowaniem

 • Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby członków do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu albo prokurent

Wspólnicy
 • 317 (TRZYSTA SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.700,00 (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY SIEDEMSET) ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 1270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 127.000,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2405 SĄD REJONOWY W TORUNIU

Ta organizacja ma jeszcze 5 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »