Nazwa pełna

POLSKO GRUZIŃSKA FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARCZO-KULTURALNEGO

KRS

0000711115

NIP

7010795157

REGON

369158169

Adres siedziby

Zygmunta Glogera 2 / 11, 02-051 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

4 stycznia 2018 r.

Zatrudnienie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W zarrządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu fundacji niezbędne jest działanie dwóch członków łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego członkowi zarządu przysługują uprawnienia prezesa zarządu. Jednomyślnej uchwały zarządu wymaga zaciąganie przez fundację zobowiązań przewyższających jednorazowo kwotę 50. 000 złotych.

Sprawozdanie za rok 2023

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Bilans

Aktywa / Pasywa

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Rada Fundatorów Organ nadzoru
Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018