Nazwa pełna

POLSKO GRUZIŃSKA FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARCZO-KULTURALNEGO

KRS

0000711115

NIP

7010795157

REGON

369158169

Adres siedziby

Zygmunta Glogera 2 / 11, 02-051 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

4 stycznia 2018 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W zarrządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu fundacji niezbędne jest działanie dwóch członków łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego członkowi zarządu przysługują uprawnienia prezesa zarządu. Jednomyślnej uchwały zarządu wymaga zaciąganie przez fundację zobowiązań przewyższających jednorazowo kwotę 50. 000 złotych.

Sprawozdanie za rok 2022

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Rada Fundatorów Organ nadzoru
Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018