Nazwa pełna

RPGZ VIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000710353

NIP

9452215991

REGON

369043220

Adres siedziby

Pilotów 2E, 31-462 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 grudnia 2017 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego spółka jest reprezentowana przez każdego członka zarządu samodzielnie we wszelkich czynnościach.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

20,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018