Dane aktualne

Nazwa pełna

GREEN PARK SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

28 listopada 2017 r.

KRS

0000705784

NIP

6272754176

REGON

368849291

Adres siedziby

Targowa 4, 41-503 Chorzów, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Przedmiot pozostałej działalności
 • Roboty budowlane specjalistyczne

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywanena zlecenie

 • Działalność w zakresie architektury

 • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Wynajem I dzierżawa maszyn I urządzeń budowlanych

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2000,00 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  1.194.900 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  2000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.192.900 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  NIE

  Rozdzielność majątkowa

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2000,00 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  1.398.750,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  2000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.396.750,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2000,00 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  1.187.350 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  2000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.185.350 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Związek małżeński

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2000,00 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  1.776.250 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  2000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.774.250 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Związek małżeński

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2000,00 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  1.398.750,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  2000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.396.750,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1000,00 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  605.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  1000,00 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  604.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018

8 aktualnych powiązań