Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 17 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

"FUNDACJA POMIMO"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000705461

NIP

5851480505

REGON

368808560

Data rejestracji

22 listopada 2017 r.

Adres siedziby

Powstańców Warszawy 25, 81-718 Sopot, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Praktyka lekarska specjalistyczna

Przedmiot pozostałej działalności
  • Praktyka pielęgniarek i położnych

  • Praktyka pielęgniarek i położnych

  • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  • Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

  • Działalność portali internetowych

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji upoważniony jest prezes działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018