Poprzednio

KALLISTO 37

Nazwa pełna

APW HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000705454

NIP

6793160338

REGON

368857296

Adres siedziby

Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 listopada 2017 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań finansowych lub rozporządzania prawem, których wartość nie przekracza kwoty 250. 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł) uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań finansowych lub rozporządzania prawem, których wartość przekracza kwotę 250. 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł) konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 22 lutego 2019 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 22 lutego 2019 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018