Nazwa pełna

AXTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000701393

NIP

5213800276

REGON

368617089

Adres siedziby

Wołoska 16, 02-675 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 października 2017 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 27 października 2017 r.

  Wartość udziałów

  2,3 tys. zł

  Liczba udziałów

  45

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 października 2017 r.

  Wartość udziałów

  2,3 tys. zł

  Liczba udziałów

  45

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 maja 2020 r.

  Wartość udziałów

  500 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018