Poprzednio

ZAKŁAD PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO "CORA-TEX" W KRASNYMSTAWIE

Nazwa pełna

ZAKŁAD PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO "CORA-TEX" W KRASNYMSTAWIE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

KRS

0000070087

NIP

5640001614

REGON

110200024

Adres siedziby

St.a. Poniatowskiego 50, 22-300 Krasnystaw, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

7 grudnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

10,4 mln zł

Kapitał wpłacony

4,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu , albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem . W przypadku zarządu jednoosobowego jeden członek zarządu .

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Agencja Rozwoju Przemysłu

Udział Skarbu Państwa

100 %

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

356 tys. zł

2019 r.

46,6 tys. zł

2018 r.

100,6 tys. zł

2017 r.

238,5 tys. zł

2016 r.

404,7 tys. zł

2015 r.

8,6 tys. zł

2014 r.

35,1 tys. zł

2013 r.

139,5 tys. zł

2012 r.

15,6 tys. zł

2011 r.

63 zł

2010 r.

2,5 tys. zł

2009 r.

3,8 tys. zł

2008 r.

6,2 tys. zł

2007 r.

32,6 tys. zł

2006 r.

31,1 tys. zł

2004 r.

5,8 tys. zł

2003 r.

965,2 zł

2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
965,2 zł 5,8 tys. zł 31,1 tys. zł 32,6 tys. zł 6,2 tys. zł 3,8 tys. zł 2,5 tys. zł 63 zł 15,6 tys. zł 139,5 tys. zł 35,1 tys. zł 8,6 tys. zł 404,7 tys. zł 238,5 tys. zł 100,6 tys. zł 46,6 tys. zł 356 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.CORA-TEX.PL

Adres e-mail

ZARZAD@CORA-TEX.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 536 SĄD REJONOWY- SĄD GOSPODARCZY W CHEŁMIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015