Poprzednio

ZAKŁAD PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO "CORA-TEX" W KRASNYMSTAWIE

Sprawozdanie za okres 18 czerwca 2020 r. — 31 grudnia 2020 r.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za okres 1 stycznia 2020 r. — 17 czerwca 2020 r. zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 29.09.2021

  Od 01. 01. 2020 do 17. 06. 2020

 • 28.09.2021

  Od 18. 06. 2020 do 31. 12. 2020

 • 14.12.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 10.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 12.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 13.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 15.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 21.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 14.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 11.07.2013

  2012 rok

 • 09.08.2012

  2011 rok

 • 11.07.2011

  2010 rok

 • 14.07.2010

  01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 03.07.2009

  2008 rok

 • 10.07.2008

  2007 rok

 • 16.07.2007

  2006 rok

 • 09.08.2006

  2005 rok

 • 16.06.2005

  Za 2004 rok

 • 09.06.2004

  2003 rok

 • 15.07.2003

  2002 rok

 • 11.07.2002

  2001 rok

 • 14.11.2001

  Za rok 2000

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012 rok

 • 2011 rok

 • 2010 rok

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 2008 rok

 • 2007 rok

 • 2006 rok

 • 2005 rok

 • Za 2004 rok

 • 2003 rok

 • 2002 rok

 • 2001 rok

 • Za rok 2000

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012 rok

 • 2011 rok

 • 2010 rok

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 2008 rok

 • 2007 rok

 • 2006 rok

 • 2005 rok

 • Za 2004 rok

 • 2003 rok

 • 2002 rok

 • 2001 rok

 • Za rok 2000

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012 rok

 • 2011 rok

 • 2010 rok

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 2008 rok

 • 2007 rok

 • 2006 rok

 • 2005 rok

 • Za 2004 rok

 • 2003 rok

 • 2002 rok

 • 2001 rok

 • Za rok 2000

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  420000

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  618000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE