Poprzednio

MIRIS

Nazwa pełna

SALVAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000693379

NIP

5223099653

REGON

368228011

Adres siedziby

Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 września 2017 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

 • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 4 września 2017 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 4 września 2017 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018