Poprzednio

MG GREEN ENERGY 8

Nazwa pełna

SPOWER KRRO 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000692970

NIP

6562334229

REGON

368139715

Adres siedziby

Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 sierpnia 2017 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przy składaniu oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 20 marca 2023 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 11 lipca 2023 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 11 lipca 2023 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

22,4 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018