Nazwa pełna

CEDROB CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000692942

NIP

5662018817

REGON

368202750

Adres siedziby

Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 sierpnia 2017 r.

Kapitał zakładowy

41 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIZ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI KLIENTA

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 31 sierpnia 2017 r.

  Wartość udziałów

  41 mln zł

  Liczba udziałów

  1000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

11,4 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

35,3 mln zł

12 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017