Nazwa pełna

CEDROB CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000692942

NIP

5662018817

REGON

368202750

Adres siedziby

Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 sierpnia 2017 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

10 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ LUB OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIZ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI KLIENTA

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Od 31 sierpnia 2017 r.

  Wartość udziałów

  10 mln zł

  Liczba udziałów

  1000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

11,5 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

35,3 mln zł

12 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017