Nazwa pełna

CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000690167

NIP

6793154645

REGON

368028192

Adres siedziby

Wielicka 20, 30-552 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

16 sierpnia 2017 r.

Kapitał zakładowy

330,5 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

330,5 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

323,8 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest upoważniony do samodzielnego reprezentowania spółki i składania oświadczeń w jej imieniu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Spółka notowana na GPW

Skrót:

CAV

Liczba wyemitowanych akcji:

25,4 mln

Wartość rynkowa:

474,2 mln zł

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres www

WWW.CAVATINA.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017