Nazwa pełna

NOBLE FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000684790

NIP

9542779444

REGON

367715275

Adres siedziby

Strzegomska 42Ab, 53-611 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

5 lipca 2017 r.

Kapitał zakładowy

19,2 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

19,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd jest jednoosobowy-jednoosobowo. W przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu i prokurent łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Od 13 października 2020 r.

    Od 11 października 2022 r.

    Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 31 stycznia 2024 r.

    ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017