Nazwa pełna

TG RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000680558

NIP

6783168539

REGON

367452019

Adres siedziby

Ujastek 1, 30-969 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 czerwca 2017 r.

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych i majątkowych w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest prezes zarządu. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych i majątkowych w przypadku zarządu wieloosobowego wymagana jest reprezentacja łączna dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 1 czerwca 2017 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 czerwca 2017 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

3,6 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017