Nazwa pełna

FUNDACJA DIGITALPOLAND

KRS

0000678161

NIP

9452208732

REGON

367313832

Adres siedziby

Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

17 maja 2017 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu fundacji składa samodzielnie jeden członek zarządu; W przypadku, gdy zarząd składa się z dwóch lub większej liczby członków oświadczenia woli w imieniu fundacji składa dwóch członków zarządu fundacji działających razem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017